Psicologia de les Organitzacions

Amb Kalidoscopi Psicologia faig una aposta pel potencial que totes les organitzacions i persones posseeixen en si mateixes.

Les persones, i les relacions que establim entre nosaltres, conformem una complexa imatge enfront de cadascú de nosaltres. Una imatge multicolor, polimòrfica i plural, que varia totalment amb cada acció que hi realitzem. Exactament com quan mirem dins el kalidoscopi. Aquest conjunt de colors, línies i contrasts, som nosaltres. Nosaltres dins el nostre entorn on ens movem i influïm. La nostra xarxa de relacions i vincles.

La meva missió, dins Kalidoscopi, és l’acompanyament. Recórrer camí en la recerca i proposta de solucions per als processos de canvi i millora de les persones, els equips a qui pertanyen i les entitats que les empara. Us proposo que encamineu la vostra mirada cap a la recerca del benestar i l’ordre dins d’aquesta imatge. Cap a l’optimització dels recursos positius, tot enaltint les nostres capacitats i fomentant la innovació i talent. Fent les modificacions que plegats considerem adients. Acomplint el nostre objectiu de millora, tan personal com dins el nostre entorn laboral o social.

El meu acompanyament, el faré de forma personalitzada i adaptada a cada situació. Per què sabem que l’evolució i la transformació requereix trobar el moment adequat i l’enquadrament oportú. Condicions necessàries perquè assoliu els resultats òptims. Per crear una nova imatge des de la qual, continuar avançant. En el foment del talent, en la facilitació del progrés.

Kalidoscopi Psicologia de les organitzacions

Kalidoscopi psicologia per al canvi

 

 Comments are closed.