FORMACIÓ CONTÍNUA:
Per al Reciclatge i la Orientació

Un reciclatge, o formació contínua, dels nostres coneixements professionals ens orienten cap a l’empoderament i el ben fer de la nostra tasca.

A Kalidoscopi, per aconseguir-ho, us oferim espais de treball grupal. Espais que afavoreixin aquesta passa endavant, de forma conscient i transformadora. Apliquem, des de la pedagogia sistèmica, tot un seguit de tècniques actives i vivencials. Experimentant, explorant i creant els vostres propis coneixements, adaptats a les vostres necessitats i interessos. Us convidem a una exploració i ampliació dels vostres sabers. Una concreció per dirigir els vostres propòsits de tal forma que entrin en concordança amb les vostres potencialitats i fortaleses. Afegiu a allò que ja coneixeu, noves experiències que us permetin anar més enllà.

Hi ha moments professionals on sentim la necessitat de ressituar i orientar els esforços. Moments per a cercar noves formes de fer i de mirar. De conèixer noves tècniques. Saber més és tenir consciència que es poden fer les coses de mútiples formes, podent aplicar en cada moment la tècnica o estratègia que més ens convingui.

La proposta és d’aturar-se un moment, obrir finestres, sentir el bagatge que us acompanya, donar espai per a la reflexió, visualitzar tot allò que us ha servit, respirar el vostre propi impuls i, … afegir, renovar i recol·locar allò que calgui.

 

 

 

 

“No ha canviat res.

Només he canviat jo,

per tant,

ha canviat tot.”

M. Proust

Formació sistèmica per al reciclatge i la orientació

Tipologies de FORMACIÓ PER AL RECICLATGE I L’ORIENTACIÓ:

[virtual_slide_box id=”5″]

[virtual_slide_box id=”6″]

[virtual_slide_box id=”7″]

Formació contínua Kalidoscopi cita a Da Vinci

Comments are closed.