SUPERVISIÓ
Equips de treball, equips de relacions

La Supervisió d’equips de treball té com a objectiu millorar les condicions tècniques, relacionals i personals de les persones que els conformen. I, per conseqüència, de l’organització on es troben integrats.

Kalidoscopi Psicologia aporta eines i estratègies que ajuden a equips i organitzacions. Eines per a clarificar i reubicar objectius. Que els permet contribuir en l’ordre existent en tots els sistemes. Estratègies que faciliten l’equilibri entre persona treballadora / equip / organització. I que, per tant,  refermen el sentit de vincle i pertinença mutu.

Supervisió sistèmica per l'enriquiment, millora i enfortiment de equips de treball

 

Els temes a tractar en les sessions de supervisió, comprenen les interaccions que les persones participants es troben en el seu dia a dia:

  • Els vincles que se n’estableixen entre els membres d’un grup de feina.
  • Les seves expectatives professionals i personals.
  • L’adequació tècnica per a la tasca.
  • El lligam visible, i invisible, amb la Institució de qui en depèn.
  • La confiança i equilibri entre la persona treballadora i l’organització.
  • Les possibles interferències en la relació amb la seva clientela.
  • L’encàrrec laboral i el seu nivell d’exigència.
  • I infinitats de continguts més, que quotidianament us afecta en la tasca.

Els beneficis d’aquesta tasca grupal, fan referència a les aspiracions mútues entre les persones treballadores, i l’organització on s’ubiquen. La supervisió us permetrà arribar a l’assoliment i confluència entre els objectius de cada una de les parts.

Kalidoscopi us ofereix una proposta de treball en equip per: mirar, explorar i abordar. 

Enfocant-nos en l’equip de treball, l’organització i la institució, us descobrireu a vosaltres mateixos com una part vital de tot el conjunt. I amb la meva proposta de supervisió, ho treballareu amb tècniques dinàmiques i vivencials, proposades des del paradigma de la Psicologia sistèmica i el Coaching.  Generarem una més bona vivència de l’encàrrec i el seu d’acompliment, un enriquiment de l’ambient de treball, una millora en el rendiment. 

La supervisió brinda, a l’equip participant, un posicionament més òptim i major fortalesa per a afrontar reptes que té al seu davant.

Kalidoscopi supervisió cita a Benedetti

Comments are closed.